Záruka

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k prodávajícímu. V případě neoprávněné reklamace nese veškeré nutné náklady kupující. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka na výrobky se vztahuje na vady vzniklé v důsledku nekvalitní výroby a vady materiálu použitého k výrobě matrace.

Záruku nelze uplatnit pokud k vadě dojde:

  • Přirozeným stárnutím nebo běžným opotřebením používané věci
  • Neodborným či neoprávněným zásahem
  • Používáním věci v rozporu s návodem
  • Působením cizích látek (prach, voda, chemikálie)
  • Mechanickým poškozením ze strany zákazníka, nebo jiné osoby
  • Použitím nevhodných prostředků při údržbě, nebo instalaci matrace
  • Nedodržením lhůty stanovené k vyjmutí matrace z kompr. obalu
  • Přirozeným vytaháním potahové látky během užívání
  • Během používání matrace, k trvalé deformaci jádra nižší než 13% výšky matrace

Vadou nejsou ani změny rozměrů potahu způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku matrace může být +/- 2% u šířky i délky. U textilií může dojít vlivem používání ke zvlnění potahu.

×

Splátková kalkulačka ESSOX